Polityka ochrony prywatności i zasady dotyczące plików cookie

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami.
 3. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MAKIA MANAWA LTD 6th Floor Toll House Hill Nottingham NG1 5FC company nr 12677367, adres poczty elektronicznej: kontakt@lakailas.pl, tel. +48 693 23 69 23  (w godzinach 09:00-17:00) – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie i Sprzedawcą.
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), zwanej dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
 4. Administrator oświadcza, iż chroni interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami w jakich są przetwarzane.
 5. Wszelkie wyrażenia występujące w niniejszej polityce prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie www.lakailas.pl.

C. Cel zbierania danych osobowych, zakres zbieranych danych osobowych oraz podstawy prawne

1. Poniżej wskazujemy cele przetwarzania Twoich danych osobowych, rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz podstawę prawną ich przetwarzania: 

 1. Cel: wykonanie umowy i podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w tym: płatność, dostawa, zwroty, roszczenia z rękojmi;

Zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, szczegóły zamówienia;

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 1. Cel: utworzenie konta w Sklepie Internetowym i zarejestrowanie jako Klienta;

Zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, historia zamówień, informacje o płatności i historia płatności, historia klikania i przeglądania (pliki cookie)  

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – wymaga Twojej zgody;

 1. Cel: odpowiadania na przesłane przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, dbanie o relacje z Klientem; 

Zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Cel: przesyłanie newslettera;

Zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – wymaga Twojej zgody;

 1. Cel: marketing bezpośredni – będziemy polecać Ci nasze produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych oraz informować Cię o zniżkach i ofertach, które mogą być dla Ciebie interesujące;  

Zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, produkty i oferty, które zostały kliknięte;

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Cel: administracja, rozwój, ochrona naszej działalności oraz doskonalenie naszych usług i produktów ;

Zakres danych osobowych: historia zamówień, informacje o dostawie, szczegóły płatności, historia kliknięć i przeglądania (pliki cookie);

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Cel: analiza Twojej aktywności na naszej stronie internetowej w celu udoskonalania naszej strony internetowej, produktów i relacji z Klientami oraz wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji Klientów; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów podlegają anonimizacji;

Zakres danych osobowych: szczegóły dotyczące Twojego urządzenia, adres IP, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, informacje o Twojej aktywności w naszym Sklepie, takie jak sposób korzystania z niego, wyszukiwane produkty;

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Cel: wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa;

Zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności i szczegóły zamówienia;

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 1. Cel: dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami ;

Zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności, szczegóły zamówienia;

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.
 2. Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
 3. Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.
 4. W naszym Sklepie możemy stosować profilowanie, które polega na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych w celu weryfikacji aspektów dotyczących Klientów. Stosujemy profilowanie jedynie do celów marketingowych, albowiem pozwala nam to lepiej poznać preferencje Klientów dotyczące naszych produktów i dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb. 

D. Przekazywanie danych osobowych

 1. Twoje zaufanie jest dla nas kluczową sprawą, dlatego nie sprzedajemy żadnych Twoich danych osobowych osobom trzecim. Natomiast w celu dostarczenia naszych produktów i usług oraz prowadzenia naszej działalności, możemy ujawnić i udostępnić Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:
 • partnerom biznesowym, którzy wspierają nas w prowadzeniu działalności gospodarczej, takim jak:
  • dostawcy usług technicznych;
  • przedsiębiorstwa, które umożliwiają realizację Twojego zamówienia, takie jak: dostawcy usług płatniczych online, firmy kurierskie, magazyny;
  • bank prowadzący nasz firmowy rachunek bankowy;
  • firmy świadczące usługi w zakresie komunikacji marketingowej i reklamy;
  • przedsiębiorstwa świadczące w naszym imieniu usługi w zakresie wysyłania e-maili, wiadomości tekstowych i przesyłek pocztowych;
 • prawnikom, księgowym, rewidentom, którzy świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi;
 • organom władzy, jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych.
 1. Proszę pamiętać, że wiele z tych podmiotów otrzymujących dane ma niezależne prawo lub obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych. 
 2. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Polityce ochrony prywatności”.

E. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą „Polityką ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

F. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Czas przechowywania twoich danych osobowych będzie określony jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których są zbierane.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje umowa, a po jej wygaśnięciu przez okres koniecznym do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich obowiązków określonych prawem.
 3. Dane osobowe wykorzystywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub realizacji uzasadnionych interesów będą przechowywane tak długo, jak długo prawo zobowiązuje do ich utrwalania i przetwarzania.
 4. W sytuacji gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mogą one być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu, gdy nie będą już konieczne do realizacji celu. Po tym czasie Twoje dane będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

G. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

H. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na naszej stronie internetowej.

I. Twoje prawa

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych –  masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych –  masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieaktualne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych– masz prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie ma powodu do ich dalszego przez nas przetwarzania. Jednakże nie zawsze możemy całkowicie usunąć Twoje dane osobowe – np. gdy są nam potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnia do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych sytuacjach;
 • prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania cyfrowej kopii swoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Prawo to jest ograniczone do sytuacji, w których przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie umowy;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – masz prawo  do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, z powodów związanych ze szczególną sytuacją. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do złożenia skargi – w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Odpowiemy na Twoje żądania bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia. Okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony – powiadomimy Cię o każdym takim przypadku.
 2. Podanie danych osobowych w naszym Sklepie jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu korzystania z większości funkcjonalności Sklepu, w szczególności w celu złożenia zamówienia i wykonania umowy. Brak podania danych osobowych może skutkować niemożnością wykonania większości czynności w naszym Sklepie Internetowym.

J. Strony Internetowe osób trzecich

Jeśli nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Aktualizacja danych osobowych

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

L. Ciasteczka (pliki cookie)

 1. Pliki cookie stanowią informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego.
 2. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Stronę Internetową:
 • System informatyczny – z którego korzysta Sklep Internetowy automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze Sklepem Internetowym. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
 • Pliki „cookie” – Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; odnotowania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego; dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookie może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. 
 • Google Analytics (cookies) – Google Analytics wykorzystuje technologię „cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep Internetowy źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookie i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 • Google AdWords (cookie) -Google AdWords wykorzystuje technologię „cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep Internetowy oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookie i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 1. Administrator wskazuje, iż większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookie przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Administrator przetwarza także zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.